Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

From the Firehose

5/5 - (6 bình chọn)

Emoji ? biểu tượng cảm xúc là chữ tượng hình ? và mặt cười được sử dụng trong thông điệp điện tử và các trang Web. Emoji được sử dụng để thể hiện như biểu tượng cảm xúc và tồn tại ở nhiều thể loại khác nhau, bao gồm cả nét mặt, đối tượng, địa điểm và các loại thời tiết, động vật ….  Có nguồn gốc trên điện thoại di động Nhật Bản vào cuối năm 1990, biểu tượng cảm xúc đã trở nên ngày càng phổ biến trên toàn thế giới kể từ khi nó phổ biến trong iPhone của Apple, tiếp theo đó là việc áp dụng tương tự của Android và hệ điều hành di động khác. Hội nghị Emojicon quốc tế đầu tiên được tổ chức tại San Francisco, California vào ngày 4, 2016. Nguyên có nghĩa là chữ tượng hình, các biểu tượng cảm xúc xuất phát từ Nhật Bản. Sự tương đồng với những lời cảm xúc và biểu tượng cảm xúc tiếng Anh hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Emoji ? biểu tượng cảm xúc trong SEO và Google Serp emoji_-_Tìm_với_Google

Sử dụng Emoji thế nào trong SEO

Emoji cũng rất tốt cho SEO, nó khiến cho tỷ lệ click của bạn được tăng cao hơn do có sự chú ý tốt hơn trên Google SERP, vậy bạn nên dùng nó ra sao và để nó ở những vị trí nào. Sau đây là một vài gợi ý cho bạn.

  • ?? Page Titles – Tiêu đề
  • ⏰?? Meta Descriptions – Thẻ mô tả
  • ?? Google My Business Listing titles
  • ?? AdWords Ads

Làm sao để thêm Emoji biểu tượng cảm xúc vào bài viết trong WordPress

Đối với bài viết trong WordPress thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng Emoji cho mình trong phần tiêu đề của SEO như hình dưới đây.
Nhưng để làm được điều này bạn cần xem mã unicode của các loại Emoji mà bạn cần dùng nhé

List of emoji
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+00Ax ©️ ®️
U+203x ‼️
U+204x ⁉️
U+212x ™️
U+213x ℹ️
U+219x ↔️ ↕️ ↖️ ↗️ ↘️ ↙️
U+21Ax ↩️ ↪️
U+231x
U+232x ⌨️
U+23Cx ⏏️
U+23Ex ⏭️ ⏮️ ⏯️
U+23Fx ⏱️ ⏲️ ⏸️ ⏹️ ⏺️
U+24Cx Ⓜ️
U+25Ax ▪️ ▫️
U+25Bx ▶️
U+25Cx ◀️
U+25Fx ◻️ ◼️
U+260x ☀️ ☁️ ☂️ ☃️ ☄️ ☎️
U+261x ☑️ ☘️ ☝️
U+262x ☠️ ☢️ ☣️ ☦️ ☪️ ☮️ ☯️
U+263x ☸️ ☹️ ☺️
U+264x ♀️ ♂️
U+265x
U+266x ♠️ ♣️ ♥️ ♦️ ♨️
U+267x ♻️
U+269x ⚒️ ⚔️ ⚕️ ⚖️ ⚗️ ⚙️ ⚛️ ⚜️
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+26Ax ⚠️
U+26Bx ⚰️ ⚱️
U+26Cx ⛈️ ⛏️
U+26Dx ⛑️ ⛓️
U+26Ex ⛩️
U+26Fx ⛰️ ⛱️ ⛴️ ⛷️ ⛸️ ⛹️
U+270x ✂️ ✈️ ✉️ ✌️ ✍️ ✏️
U+271x ✒️ ✔️ ✖️ ✝️
U+272x ✡️
U+273x ✳️ ✴️
U+274x ❄️ ❇️
U+275x
U+276x ❣️ ❤️
U+279x
U+27Ax ➡️
U+27Bx
U+293x ⤴️ ⤵️
U+2B0x ⬅️ ⬆️ ⬇️
U+2B1x
U+2B5x
U+303x 〰️ 〽️
U+329x ㊗️ ㊙️
U+1F00x ?
U+1F0Cx ?
U+1F17x ?️ ?️ ?️ ?️
U+1F18x ?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1F19x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F20x ? ?️
U+1F21x ?
U+1F22x ?
U+1F23x ? ? ? ? ? ?️ ? ? ?
U+1F25x ? ?
U+1F30x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F31x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F32x ? ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ? ? ?
U+1F33x ? ? ? ? ? ? ?️ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F34x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F35x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F36x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F37x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?️ ? ?
U+1F38x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F39x ? ? ? ? ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️
U+1F3Ax ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F3Bx ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F3Cx ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?️ ?️ ?️ ?️ ?
U+1F3Dx ? ? ? ? ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️
U+1F3Ex ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F3Fx ? ?️ ? ?️ ?️ ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F40x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F41x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F42x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F43x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?️
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1F44x ? ?️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F45x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F46x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F47x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F48x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F49x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F4Ax ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F4Bx ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F4Cx ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F4Dx ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F4Ex ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F4Fx ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?️ ?
U+1F50x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F51x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F52x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F53x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F54x ?️ ?️ ? ? ? ?
U+1F55x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F56x ? ? ? ? ? ? ? ? ?️
U+1F57x ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?
U+1F58x ?️ ?️ ?️ ?️ ?️
U+1F59x ?️ ? ?
U+1F5Ax ? ?️ ?️
U+1F5Bx ?️ ?️ ?️
U+1F5Cx ?️ ?️ ?️
U+1F5Dx ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+1F5Ex ?️ ?️ ?️ ?️
U+1F5Fx ?️ ?️ ? ? ? ? ?
U+1F60x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F61x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F62x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F63x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F64x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F68x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F69x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F6Ax ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F6Bx ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F6Cx ? ? ? ? ? ? ?️ ? ?️ ?️ ?️
U+1F6Dx ? ? ?
U+1F6Ex ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ?️ ? ?
U+1F6Fx ?️ ?️ ? ? ?
U+1F91x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F92x ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F93x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F94x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F95x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F98x ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
U+1F99x ? ?
U+1F9Cx ?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

 

About

Chào bạn, mình là Vũ Thành Lâm.
Tri Thức là Sức Mạnh, Tri thức không của riêng ai, hãy chia sẻ nó!

Recent posts