Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

From the Firehose

3.7/5 - (3 bình chọn)

Câu hỏi

Mình đang đọc về WordPress codex và bị lẫn lộn giữa hai định nghĩa rất mơ hồ về taxonomy và category. Về vấn đề này, thuật ngữ được sử dụng để mô tả taxonomy dường như hàm ý rằng nó không chỉ được giới hạn đối với taxonomy.

Cả hai khái niệm trên đều được mô tả là một phương tiện để phân loại và nhóm các bài viết lại với  nhau. Tôi hiểu rằng taxonomy là một khái niệm bao hàm, rộng hơn category. Nhưng chính xác là chúng có liên quan tới nhau như thế nào?

Liệu có sự khác biệt nhỏ nào giữa chúng mà tôi không nhận ra?

gate_engineer

Tôi nghĩ rằng bạn nên tạo custom taxonomy cho custom post thay vì dùng category gốc. Như vậy sẽ đỡ bị nhầm lẫn hơn. – Brad Dalton

Câu trả lời chính xác nhất

Như đã được mô tả ở trước đó, Taxonomies là một danh từ để chỉ những cái sau đây:

  • category
  • post_tag
  • post_format
  • link_category
  • custom taxonomy

Bốn cái đầu tiên là các taxonomies dựng sẵn. Còn custom taxonomies được người sử dụng tạo ra một cách thủ công bởi register_taxonomy. Custom Taxonomies có thể được phân cấp (giống như taxonomy category dựng sẵn) hoặc không (như các post tags).

Các danh mục và thẻ bạn tạo ở phía cuối dưới màn hình ‘Posts’ nằm trong các mục của taxonomies category và post_tag.

Bạn không thể tạo thêm terms trong post_format. post_format chứa các terms dựng sẵn như post_format_video, post_format_gallery, v.v. Hãy xem codex cho tất cả các định dạng bài đăng dưới đây:

Phân biệt taxonomy và category trong WordPress phan-biet-taxonomy-va-category-1Chỉnh sửa

Tôi đã cập nhật trang Taxonomies trong codex trong sơ đồ và post_format taxonomy bị thiếu.

Câu trả lời của Pieter Goosen

Chi tiết hơn một chút: chính xác là taxonomies dựng sẵn được tạo thông qua register_taxonomy. 2 lần. 🙂 – gmazzap

Jip, nhưng chúng không được tạo ra một cách thủ công bởi người sử dụng. Mặc dù vậy, tôi hiểu ý anh, tôi đáng lẽ ra nên thêm chi tiết đó vào câu trả lời của tôi 🙂 Cảm ơn nhiều nhé! – Pieter Goosen


Category, Tag, Link Category và định dạng bài đăng (Post Formats) được xây dựng trong taxonomies.

Trích từ Codex

Về cơ bản, taxonomy là một cách để nhóm mọi thứ lại với nhau.

Tên của các nhóm khác nhau trong taxonomy được gọi là các terms. Ví dụ như khi nói về các nhóm động vật chẳng hạn, chúng ta có một nhóm là chim, một nhóm khác là cá. Cá và chim là các terms trong taxonomy của chúng ta. Còn ví dụ trong WordPress, một category hay tag (xem phần sau) là một term.

Câu trả lời của sakibmoon


Category là một trong những taxonomy dựng sẵn trong WordPress. Vì vậy rõ ràng taxonomy là một cách để nhóm mọi thứ lại với nhau.

Chúng ta cũng có thể tạo taxonomy tùy chỉnh trong WordPress giống như taxonomy dựng sẵn. Ví dụ, ô tô có thể là một taxonomy với các term như:

Audi
Toyota
Benz
Mazda

Có hai loại taxonomy chính sẵn có đó là hierarchical and non hierarchical. Category là một loại hierarchical taxonomy điển hình, còn tag là một ví dụ của non hierarchical taxonomy.

Câu trả lời của Anwer AR

About

Chào bạn, mình là Vũ Thành Lâm.
Tri Thức là Sức Mạnh, Tri thức không của riêng ai, hãy chia sẻ nó!

Recent posts