Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

From the Firehose

5/5 - (1 bình chọn)

Năm 2019 đang đến rất gần và bạn đã xây dựng những kế hoạch marketing sản phẩm của mình cũng như từng bước hiện thực hóa kế hoạch đó. Nếu bạn sử dụng SEO trong chiến lược của mình thì đừng bỏ qua bài viết này, vì nó sẽ gợi ý cho bạn 4 bước để SEO tốt hơn trong năm tới.

Contents

 1. Phân tích từ khoá

Hãy bắt đầu bằng việc nghiên cứu từ khóa. Mục đích nhằm hiểu rõ về “thị trường từ khóa” – những gì người tiêu dùng đang tìm kiếm liên quan đến các dịch vụ của bạn cũng như nhu cầu về khối lượng. Tiếp theo, bạn sử dụng các thông tin đó để đánh giá hiệu suất tìm kiếm tự nhiên hiện tại và xác định các mục tiêu có thể đạt được.

Ví dụ: nếu mục tiêu của bạn là tăng lưu lượng truy cập cho từ khóa “pickled herring (cá trích muối)”, nhưng bạn đã thống trị các từ khóa liên quan đến cá trích muối rồi, thì mục tiêu của bạn khó có thể công.

SEO 2019: 4 bước giúp bạn SEO đỉnh hơn B4

Hãy chú ý đến công cụ nghiên cứu từ khóa yêu thích của bạn, chẳng hạn như Google Keyword Planner. Tổng hợp dữ liệu để gộp các từ khóa có cùng từ hoặc nghĩa vào thành một nhóm. Ví dụ: bạn có thể gộp từ khóa “cowboy boots” và “dress boots” chung thành “boot” để hiểu rằng giá trị của từ khóa này là phân biệt với các loại giày khác.

2. Phân tích hiệu suất 2018

Tiếp theo, đo lường hiệu suất tính đến thời điểm này của năm 2018 so với năm 2017. Bạn có thể đo lường một phần hiệu suất nhờ vào Search Console, xem xét các từ khóa làm tăng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn đối chiếu với nghiên cứu từ khóa của bạn. Đây là hiệu suất cơ sở của bạn. Hãy sử dụng nó để xác định các mục tiêu hợp lý, cũng như để biết khi nào bạn đạt được những mục tiêu đó.  Đừng quá lo lắng về các con số chính xác mà Google đặt tính chúng trong Keyword Planner.Chỉ là bạn đang cần có một hướng dẫn sơ bộ về hiệu suất hiện tại để có một cái gì đó làm căn cứ cho mục tiêu của bạn mà thôi. Bạn cũng cần xem các trang web đã thúc đẩy hiệu suất tìm kiếm tự nhiên cho web của bạn. Những trang nào có thể mang lại hiệu suất tốt hơn? Có trang nào thiếu báo cáo phân tích toàn bộ nên không đem lại hiệu suất không? Hãy giải quyết các trang web này vào năm 2019. Hiệu suất của các chủ đề cho từ khóa và các trang web độc đáo sẽ tạo cho bạn ý tưởng cần tập trung vào đâu.

3. Mục tiêu 2019

Để xây dựng một chiến lược, đầu tiên là bạn phải biết rõ mục tiêu bạn muốn đạt được là gì. Không có mục tiêu cụ thể, chiến lược đó không có định hướng.

Khi đặt mục tiêu, hãy sử dụng phương pháp S.M.A.R.T., cụ thể như sau:

  • Specific (cụ thể hóa). Chính xác bạn sẽ đạt được những gì? “Nâng cao hiệu suất” thì quá chung chung. Mục tiêu của bạn là tăng trưởng doanh thu hay lưu lượng truy cập? Mục tiêu của bạn có dành cho SEO không hay chỉ bao gồm truyền thông trả phí và các kênh khác?
  • Measurable (Có thể đo lường được). Làm thế nào bạn sẽ biết nếu bạn đạt được nó? Một mục tiêu cần một thước đo để đo lường sự tiến bộ.
  • Achievable (Có thể đạt được). Mục tiêu của bạn có khả thi không? Có một ranh giới mong manh giữa việc đặt ra các mục tiêu lâu dài hoặc là thúc đẩy bạn đạt được nhiều hơn hoặc khiến các mục tiêu đó khó có thể đạt được làm cho bạn mất tinh thần.
  • Relevant (Liên quan, thích hợp). Cần có một mối quan hệ có ý nghĩa giữa mục tiêu với lợi nhuận. Hãy đảm bảo rằng các mục tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất trang web của bạn.
  • Time-bound (Giới hạn về thời gian). Khi nào bạn sẽ hoàn thành mục tiêu của mình? Đặt một mục tiêu không có các mốc thời gian thì không có sự khẩn trương khi thực hiện.

Với việc sử dụng phương pháp S.M.A.R.T, có thể mục tiêu thương mại điện tử cho năm 2019 sẽ là “Tăng thêm 10% doanh thu từ lưu lượng truy cập tìm kiếm tự nhiên năm 2019 so với năm 2018.”

Chỉ nên đặt từ 3-5 mục tiêu SEO bởi nếu đặt quá nhiều mục tiêu có thể pha loãng sự tập trung của bạn vào quá nhiều định hướng.

4. Xác định chiến lược SEO

Bây giờ bạn nắm rõ nhu cầu từ khóa và cách thức bạn sẽ thực hiện. Bạn cũng đã biết những gì bạn muốn đạt được. Chiến lược ở đây đơn giản chỉ là một tuyên bố về cách làm thế nào bạn sẽ đạt được các mục tiêu đặt ra. Ví dụ: Mục tiêu của bạn có thể là tăng 10% lưu lượng truy cập tìm kiếm tự nhiên cho từ khóa “boots” vào năm 2019 so với năm 2018. Bạn sẽ làm như thế nào? Bạn có thể cần phải tối ưu hóa nội dung trên một số trang nhất định, cải thiện đường dẫn thu thập thông tin về các loại boot có nhu cầu cao, hay bạn có thể viết một bài về cách bảo quản bốt hoặc các loại bốt chống thấm. Ngoài ra, hãy cân nhắc các ngày lễ lớn, các sự kiện và chiến dịch ra mắt vào năm 2019. Hãy nghiên cứu dữ liệu từ khóa và hiệu suất bán hàng vào những ngày này từ trước đến nay. Ví dụ, có thể doanh thu từ bốt đi mưa tăng vọt vào tháng 4 hàng năm ở các kênh khác nhưng vẫn không thay đổi trong tìm kiếm tự nhiên. Điều đó có thể chỉ ra cho bạn thấy một cơ hội SEO vào năm 2019. Chiến lược SEO của bạn có thể là một tập hợp các mục tiêu viết tay mà bạn ghim vào tường. Dưới mỗi mục tiêu đó là những dòng viết mô tả cách bạn sẽ đạt được mục tiêu đó. Hãy nhanh chóng thực hiện, đừng trì hoãn nữa.

About

Chào bạn, mình là Vũ Thành Lâm.
Tri Thức là Sức Mạnh, Tri thức không của riêng ai, hãy chia sẻ nó!

Recent posts