Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

Thẻ: 9 sai lầm thường mắc tron copywriting


6 yếu tố xây dựng bài viết chuẩn SEO
6 yếu tố trong nội dung làm nên một bài viết chuẩn SEO

Để trở thành một bài viết chuẩn SEO, bài viết đó cần rất nhiều yếu tố: từ hình thức bên ngoài của bài cho đến nội dung bên trong. Về hình thức: Title, URL & Meta Description, Heading... đều đã có hướng dẫn...

9 sai lầm thường mắc trong CopyWriting – nghiệp Viết lách

"SAI LẦM" là một điều không tránh khỏi ở bất cứ ai và không ngoại trừ ngành nghề nào. Nhất là đối với những ai đang hoạt động trong lĩnh vực viết lách như CopyWriting. Không chỉ có những bạn mới...

Loading...