Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

Thẻ: hàm người dùng định nghĩa


function_php
Làm thế nào để định nghĩa và gọi hàm trong PHP?

Sức mạnh thực sự của PHP cũng như các ngôn ngữ lập trình khác xuất phát từ các hàm của nó. Trong PHP có hơn 1000 hàm built-in (được định nghĩa sẵn). Vậy hàm là gì? Định nghĩa chúng ra...

Loading...