Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

Thẻ: Tại sao cần khắc phục cls?


[Khắc phục] Vấn đề CLS: cao hơn 0,1 – 0,25 (máy tính, thiết bị di động)

Ắt hẳn bạn sẽ nhận được các thông báo trong Google Search Console như: Vấn đề CLS: cao hơn 0,1 (máy tính), Vấn đề CLS: cao hơn 0,25 (máy tính), Vấn đề CLS: cao hơn 0,25 (thiết bị di động),...

Cách khắc phục Vấn đề CLS: cao hơn 0,25 (Di động), 0,1 (Máy tính)

CLS là gì? Cách khắc phục sự cố CLS có khó không? Là một trong những thắc mắc được rất nhiều tân binh. Những người lần đầu tiên tiếp cận với việc thiết lập trang web. Đôi khi lang thang trên...

Loading...