Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

From the Firehose

5/5 - (1 bình chọn)

Trong quá trình code website với WordPress đôi khi chúng ta cần lấy nội dung bài viết bởi một ID của bài viết nào đó trong WordPress chúng ta thường sử dụng một trong ba cách sau.

Xem thêm: WooCommerce Hooks là Gì? Cách dùng Actions Hook và Filters Hook trong WordPress

Phương pháp 1:

$content_post = get_post($my_postid);
$content = $content_post->post_content;
$content = apply_filters('the_content', $content);
$content = str_replace(']]>', ']]>', $content);

Phương pháp 2:

$content=get_post_field('post_content', $my_postid);

Phương pháp 3:

$content=apply_filters('the_content', get_post_field('post_content', $my_postid));

3 Cách Get Post Content bởi Post ID trong WordPress get_post-content-wordpress

Đối với ba phương pháp này đều đưa ra hiệu quả giống nhau là trả về giá trị nội dung bài viết. Tuy nhiên cả ba phương pháp đều giống nhau và chỉ khác biệt chút ít về Code và phương thức có dùng post_content hay không, và nếu ở đơn vị nhỏ như vậy thì tốc độ load không làm ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên nếu xét về phương diện hiệu quả và phương diện code thì với phương pháp 3 là hoàn hảo nhất.

Xem thêm: Cách Chuyển Joomla Sang WordPress giữ SEO và Link

Tuy nhiên nếu trong vòng lặp với nhiều ID content thì thường dùng phương thức get_the_content() nhưng nếu chỉ sử dụng dưới dạng 1 ID duy nhất và đơn giản lấy nội dung thô của bài viết từ ID thì ta dùng phương án 2 đó là get_post_field và nếu để dùng nội dung được lọc một cách kỹ càng hơn thì ta dùng phương án 3 là hoàn hảo.

Xem thêm: Chỉnh sửa WooCommerce Product Search Form get_product_search_form

Do đó các bạn cần xác định cụ thể việc làm mà các bạn cần truy xuất nội dung trong WordPress để làm gì, và cần lấy content trong trường hợp nào để sử dụng các phương thức thích hợp nhằm mục đích tối ưu tốc độ load của trang web và giảm tiêu tốn tài nguyên.

 

About

Chào bạn, mình là Vũ Thành Lâm.
Tri Thức là Sức Mạnh, Tri thức không của riêng ai, hãy chia sẻ nó!

Recent posts