Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

From the Firehose

5/5 - (1 bình chọn)

Cách gỡ bỏ emojicons trong WordPress tăng tốc độ load trang web, từ phiên bản WordPress 4.2 đã giới thiệu thêm chức năng emojicons để hiện thị các biểu tượng cảm xúc, điều này khiến nhiều người dùng thích thú, tuy nhiên đối với một số trường hợp các website nhỏ hoặc các website doanh nghiệp không cần dùng đến biểu tượng cảm xúc thì việc gỡ bỏ nó để giảm query load file là điều cần thiết để tăng tốc độ load của trang web.

Xem thêm: 36 Cách tối ưu tốc độ Load trang WEB theo lời khuyên của Google

Để tối ưu tốc độ load tăng trải nghiệm người dùng và tốt cho SEO chúng ta tiến hành như sau.

Gỡ bỏ emojicons trong WordPress tăng tốc độ load trang web go-bo-emojicons

Mở Theme của bạn và tìm đến file functions.php

Mở file này với phần mềm soạn thảo code Sublime Text và thêm: Sublime Text là gì? Vì sao nó quan trọng với các Lập trình viên?


function disable_wp_emojicons() {

// all actions related to emojis
remove_action( 'admin_print_styles', 'print_emoji_styles' );
remove_action( 'wp_head', 'print_emoji_detection_script', 7 );
remove_action( 'admin_print_scripts', 'print_emoji_detection_script' );
remove_action( 'wp_print_styles', 'print_emoji_styles' );
remove_filter( 'wp_mail', 'wp_staticize_emoji_for_email' );
remove_filter( 'the_content_feed', 'wp_staticize_emoji' );
remove_filter( 'comment_text_rss', 'wp_staticize_emoji' );
add_filter( 'emoji_svg_url', '__return_false' );

// filter to remove TinyMCE emojis
add_filter( 'tiny_mce_plugins', 'disable_emojicons_tinymce' );
}
add_action( 'init', 'disable_wp_emojicons' );

Để gỡ bỏ TinyMCE emojicons trong khung soạn thảo phần admin:

function disable_emojicons_tinymce( $plugins ) {
if ( is_array( $plugins ) ) {
return array_diff( $plugins, array( 'wpemoji' ) );
} else {
return array();
}
}

Một cách làm khác khi các bạn vẫn muốn sử dụng biểu tượng cảm xúc mà vẫn đảm bảo tốc độ load trang web

Vì biểu tượng cảm xúc WordPress được cung cấp từ s.w.org và chúng không bị nén, điều này ảnh hưởng đến thời gian tải SVG phụ thuộc vào số lượng emoji bạn đang sử dụng và thậm chí có thể đưa ra cảnh báo trên công cụ PageSpeed Insights của Google.

Xem thêm: Tốc độ Load trang web ảnh hưởng tới SEO như thế nào

Để khắc phục vấn đề này, bạn có thể phục vụ biểu tượng cảm xúc trực tiếp từ trang WordPress của chính bạn chứ không phải bằng cách thực hiện các cuộc gọi bên ngoài thông qua js.

Điều này có thể đạt được bằng cách cài đặt Plugin Emoji đã nén có sẵn miễn phí trong kho plugin plugin WordPress.org. Khi plugin được kích hoạt, nén cung cấp tiết kiệm trong khoảng 3kb ~ 1,3kb (khoảng 60%) cho mỗi emoji.

Nếu website của bạn có tốc độ load chậm, hãy sử dụng: Dịch vụ Tối ưu Website

 

About

Chào bạn, mình là Vũ Thành Lâm.
Tri Thức là Sức Mạnh, Tri thức không của riêng ai, hãy chia sẻ nó!

Recent posts