Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

From the Firehose

5/5 - (34 bình chọn)

Khi thực hiện kiểm toán SEO trên trang web, một trong những điều đầu tiên bạn cần kiểm tra đó là thẻ Title. Tại sao phải làm như vậy? Lamvt sẽ đưa ra một vài lý do phổ biến.

Trong trang web của bạn, thẻ Title sẽ sở hữu tất cả những điều sau đây:

  • Nó có sức mạnh SEO tốt nhất của bất kỳ thẻ nào trên trang để thiết lập mức độ liên quan của từ khóa.
  • Nội dung của nó là nguồn cho văn bản liên kết màu xanh được hiển thị trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERPs).
  • Đó là nơi tốt nhất để có được một mô tả ngắn gọn về nội dung trên trang.

9 Phương pháp Tối ưu thẻ Tiêu đề (Title) the-title

Trong một thế giới tối ưu, viên đạn cuối cùng ở trên luôn đúng. Nhưng bạn đã bao nhiêu lần thấy một trang xuất hiện trong quá trình phát triển văn bản của thẻ Title “Trang 1” hoặc “Trang chủ” hoặc “Mẫu” hoặc thậm chí chỉ để trống? Chắc hẳn là quá nhiều lần.

Với lý thuyết rằng văn bản của thẻ Title được cho là mô tả trang, công cụ tìm kiếm gán một lượng lớn giá trị SEO cho nội dung của thẻ, nhưng chỉ khi nó được định dạng tốt, chứa văn bản có liên quan đến trang và phản ánh trong giới hạn không gian có sẵn những gì trang đang nói về.

Thẻ này là một cơ hội rất lớn để giới thiệu trang web của bạn một cách chính xác cho mọi người dùng thông qua SERP và là công cụ tìm kiếm để xây dựng mức độ liên quan của từ khóa. Dù bạn làm gì, đừng để cơ hội này trở nên lãng phí!

Contents

Thực hiện tối ưu hóa thẻ Title tốt nhất

Khi bạn đang xem xét mã các trang web của mình, hãy tìm thẻ Title, xem xét những gì nó đề cập đến. Và lưu ý các đề xuất sau đây để làm tất cả những gì có thể cho cả người dùng và trình thu thập thông tin tìm kiếm giống nhau:

Chỉ sử dụng một trang trên mỗi trang, được đặt trong thẻ <head>

9 Phương pháp Tối ưu thẻ Tiêu đề (Title) the-title1

Đã có nhiều trường hợp, nhiều trang trong bài đánh giá không có thẻ Title nào cả, có nhiều thẻ Title trong mã hoặc đã đặt thẻ Title trong thẻ <body> thay vì thẻ <head>. Tất cả điều đó là một sự sai lầm và nó phủ nhận giá trị tiềm năng của thẻ Title.

Để giữ cho mã của bạn hợp lệ và kiếm được giá trị vốn có trong phần tử HTML quan trọng này, bạn cần lưu ý: chỉ nên có một thẻ Title được sử dụng trên mỗi trang và chỉ được sử dụng trong phần <head> của mã .

Đặt từ khóa hoạt động hàng đầu theo thứ tự giảm dần

thẻ Title của bạn là nơi để đặt các từ khóa tốt nhất của trang web bạn đang phát triển. Trên thực tế, giá trị của các từ được sử dụng trong thẻ rất mạnh đến nỗi các công cụ tìm kiếm có thể coi từ đầu tiên là từ có giá trị nhất được sử dụng, từ thứ hai tiếp theo có giá trị nhất, v.v … theo thứ tự giảm dần. Với kiến ​​thức này, hãy viết văn bản thẻ Title của bạn một cách cẩn thận nhất.

Xem thêmThẻ Meta Description là gì? Tác dụng thẻ Meta trong SEO

Khi bạn thực hiện nghiên cứu từ khóa của mình (chẳng hạn như với Google AdWords), hãy lưu ý đến lưu lượng tìm kiếm mà mỗi từ hoặc cụm từ tạo ra mỗi tháng. Ngoài ra, hãy lưu ý mức độ cạnh tranh của từ cũng như đối với các liên kết giữa các từ khóa. Sau đó, sử dụng các giá trị lưu lượng truy cập này làm nguyên tắc chung để giúp bạn tạo văn bản thẻ Title theo thứ tự có giá trị giảm dần.

Điều đó không làm cho văn bản thẻ Title chỉ là một trường từ khóa. Không ai chỉ muốn đọc một danh sách các từ. Viết văn bản thẻ Title của bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên, làm cho nó hấp dẫn người đọc. Sau tất cả, họ là những người nhấp vào liên kết thú vị nhất trong SERP!

Đặt thương hiệu ở phía cuối

9 Phương pháp Tối ưu thẻ Tiêu đề (Title) the-title1-1

Do giá trị giảm dần của mức độ liên quan của từ khóa được đưa ra cho văn bản thẻ Title, trừ khi thương hiệu công ty của bạn là cụm từ được tìm kiếm nhiều hơn so với các sản phẩm hoặc dịch vụ riêng lẻ bạn cung cấp, hãy luôn đặt thương hiệu của bạn cuối cùng trong văn bản thẻ Title.

Đối với các trang web không phải là trang chủ của bạn, bạn thậm chí có thể bỏ nó ra khỏi văn bản thẻ Title nếu bạn có từ khóa mạnh hơn trên trang cạnh tranh.

Sử dụng không quá 70 ký tự, bao gồm cả dấu cách

Các công cụ tìm kiếm thường không thích văn bản thẻ Title dài. Sau một độ dài nhất định, giá trị độ liên quan của từ khóa giảm xuống còn khá nhiều.

Ngoài ra, văn bản liên kết màu xanh trong SERP chỉ hiển thị quá nhiều ký tự trước khi nó bị cắt xén bởi hình elip. Để trong giới hạn mà từ khóa đã sử dụng kiếm được giá trị phù hợp, hãy giới hạn độ dài văn bản thẻ Title với không quá 70 ký tự, bao gồm cả dấu cách. Có một thực tế cho thấy rằng, theo thời gian khi các công cụ tìm kiếm thiết kế lại bản trình bày của SERPs, độ dài thẻ Title bị cắt xén bởi một dấu ba chấm thay đổi.

Xem thêm10101 Công cụ thần thánh tạo ý tưởng tiêu đề bài viết

Sau khi chạy nhiều truy vấn thử nghiệm, bạn có thể tìm thấy các ví dụ về thẻ Title gồm 70 ký tự hiển thị trong cả Google và Bing SERPs, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì dài hơn 65 ký tự trong Yahoo! SERP. Tuy nhiên, với tỷ lệ thay đổi gần đây, điều đó có thể sẽ thay đổi vào ngày mai.

Tránh sử dụng các từ chết

Từ chết là những từ mang ít hoặc không có giá trị từ khóa. Từ khóa tốt nhất của bạn chính là ngữ pháp nói, danh từ và động từ, với tính từ hỗ trợ chặt chẽ. Nhưng các từ chức năng là các từ chết của bạn, bao gồm:

  • bài viết (chẳng hạn như “những”, “một”)
  • động từ phụ (như “là”, “có thể”)
  • liên kết (chẳng hạn như “và”, “hoặc”, “nhưng” và “trong khi”)
  • các quan hệ từ (chẳng hạn như “nếu”, “sau đó” và “do đó”)
  • giới từ (chẳng hạn như “của”, “đó”, “trên” và “cho”)
  • đại từ (chẳng hạn như “anh”, “chúng tôi”, “cái nào” và “cô ấy”)
  • và hơn thế nữa

Với bất động sản hạn chế được phân bổ để phát triển mức độ liên quan của từ khóa trong văn bản thẻ Title, hãy giảm thiểu việc sử dụng các từ chết.

Xem thêm4 bí kíp đơn giản để tạo nên những tiêu đề bài viết hấp dẫn

Nhưng như đã nêu trước đó, văn bản thẻ Title không bao giờ nên là một hay một trường từ khóa. Sử dụng các kỹ năng viết của bạn để tối đa hóa việc sử dụng từ khóa, trong khi tạo ra một thông điệp hấp dẫn tự nhiên. Các liên kết đó không tự nhấp vào.

Phản ánh các từ khóa quan trọng nhất được sử dụng trong văn bản nội dung của trang

Để có được toàn bộ lợi ích của từ khóa có liên quan cho các từ được sử dụng trong văn bản thẻ Title, bạn muốn phản ánh các từ quan trọng được sử dụng trong văn bản nội dung của trang web. Điều này cho các công cụ tìm kiếm biết rằng những từ này đã được chọn cho thẻ Title vì chúng xác định tốt nhất nội dung tổng thể của trang.

Giữ nó duy nhất giữa các trang

Trên một trang web được thiết kế tốt, bạn không có nhiều trang dành cho cùng một chủ đề lặp đi lặp lại (nội dung trùng lặp, bất kỳ ai?). Vì vậy, đừng lặp lại cùng một văn bản thẻ Title nhiều lần mà hãy đảm bảo mỗi trang có một chuỗi văn bản thẻ Title duy nhất, phản ánh các từ khóa được nhắm mục tiêu được sử dụng trong trang đó.

Xem thêmMục đích và tầm quan trọng của việc xây dựng tiêu đề trong SEO

Tránh sao chép chuỗi văn bản chính xác trong văn bản thẻ <h1>

Tương tự như thẻ Title, nội dung văn bản của thẻ <h1> cũng đại diện cho một mô tả về chủ đề chính của trang. Tuy nhiên, trong khi nội dung của thẻ Title thực sự chỉ được nhìn thấy trong văn bản liên kết màu xanh của SERP và trong nhãn của tab trong trình duyệt của bạn, văn bản thẻ <h1 > tương tự với tiêu đề trên màn hình của trang.

9 Phương pháp Tối ưu thẻ Tiêu đề (Title) the-title2

Đó là cách các công cụ tìm kiếm coi là vai trò dự định. Như vậy, nội dung của thẻ <h1> cũng phát triển mức độ liên quan của từ khóa cho trang. Nhưng chỉ bằng cách lặp lại văn bản thẻ Title trong văn bản thẻ <h1>, bạn đã mất một cơ hội tuyệt vời để phát triển các từ khóa khác cho trang. Tôi không nói cả hai cần phải hoàn toàn khác nhau, nhưng sao chép văn bản thẻ là một sai lầm và bạn sẽ đánh mất cơ hội.

Tránh nhồi nhét từ khóa

Cuối cùng, sử dụng cùng một từ bảy lần trong văn bản thẻ Title là tinh tế như một cú đấm vào mũi. Các công cụ tìm kiếm chắc chắn nhìn thấy những nỗ lực dự định thực hiện ở đây. Và các thuật toán phức tạp hơn một chút, “nếu sử dụng một từ khóa một lần là tốt, sử dụng nó bảy lần phải là bảy lần tốt hơn!”

Xem thêm: 5 bí quyết viết tiêu đề hấp dẫn, chuẩn SEO

Nó đủ để nói rằng một nỗ lực vụng về như vậy để chơi game là ngu xuẩn và có khả năng nguy hiểm. Nếu phát hiện thấy thẻ Title nhồi nhét từ khóa, có thể có các dạng spam trang khác trong mã trang không? Nó có khả năng làm tăng một lá cờ màu đỏ để nhắc nhở một đánh giá trang chi tiết hơn và nếu có thêm các vấn đề về spam được tìm thấy, các hình phạt có thể được tính.

Ở mức tối thiểu, hãy xem xét quan điểm này: nhồi nhét từ khóa trong các thẻ Title làm lãng phí các cơ hội phát triển từ khóa cho các từ và cụm từ hợp lệ khác cho trang web của bạn.

Cho công cụ tìm kiếm biết trang của bạn là gì, giúp họ hiểu chủ đề của từng trang bằng cách sử dụng các từ khóa và cụm từ được hình thành, sử dụng theo thứ tự hiệu quả sử dụng tìm kiếm, giới hạn về độ dài, duy nhất cho mỗi trang, phản ánh văn bản được sử dụng trên trang, tất cả trong thẻ Title chuỗi văn bản. Nó thực sự khá đơn giản!

About

Chào bạn, mình là Vũ Thành Lâm.
Tri Thức là Sức Mạnh, Tri thức không của riêng ai, hãy chia sẻ nó!

Recent posts