Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

From the Firehose

5/5 - (14 bình chọn)

Khi bạn làm việc với các ứng dụng, bạn mở nó thực hiện thay đổi sau đó đóng nó. Khi đó máy tính biết bạn là ai, nó biết được khi nào bạn bắt đầu ứng dụng và khi nào bạn kết thúc ứng dụng. Nhưng trên Internet thì lại xảy ra vấn đề đó là: máy chủ web không biết bạn là ai hay bạn làm gì bởi vì địa chỉ HTTP không lưu trữ trạng thái.

SESSIONCOOKIE xuất hiện để giải quyết vấn đề này bằng cách lưu trữ tạm thời thông tin người dùng để sử dụng được trên nhiều trang. Trong bài viết hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chúng nhé.

Xem thêm: Lập trình PHP cơ bản

COOKIE và SESSION trong PHP feature_image-1024x576

Contents

COOKIE là gì?

Cookie được dùng để xác định người dùng. Cookie là một tệp tin nhỏ mà máy chủ thêm vào máy tính của người dùng. Mỗi khi cùng một máy tính yêu cầu một trang web với cùng một trình duyệt, nó sẽ gửi cookie. Trong PHP, bạn có thể khởi tạo và lấy các giá trị cookie.

Khởi tạo cookie

Một cookie được tạo ra với hàm setcookie(). Hàm này phải đặt trước thẻ html.

Cú pháp: setcookie(name, value, expire, path, domain ).

Trong đó:

name: tên cookie

value: giá trị

expire: thời gian sống của cookie

path: đường dẫn lưu trữ cookie

domain: tên domain

Chỉ tham số namebắt buộc, tất cả các tham số khác là tùy chọn.

Ví dụ dưới đây tạo ra cookie tên user với value DucTho. Thời gian sống của cookie là 30 ngày (86400 * 30). Dấu / có nghĩa là cookie áp dụng trên toàn bộ website.

Sau đó, chúng ta sử dụng biến toàn cục $_COOKIE để lấy giá trị của cookie user, hàm isset() để kiểm tra xem cookie có tồn tại không.

COOKIE và SESSION trong PHP create_cookie

Sửa đổi giá trị cookie

Để sửa cookie, chỉ cần đặt lại giá trị cookie sử dụng hàm setcookie().

COOKIE và SESSION trong PHP modify_cookie

Xóa cookie

Để xóa một cookie, sử dụng hàm setcookie () với thời gian sống của cookie trong quá khứ.

COOKIE và SESSION trong PHP delete_cookie

SESSION là gì?

Session là một cách để lưu trữ thông tin người dùng hoặc lưu trữ cấu hình hệ thống. Không giống như cookie, session sẽ không được lưu trữ trên máy tính của người dùng.

Khởi tạo session

Một session được khởi tạo bằng hàm session_start() đặt ở đầu mỗi tập tin trước thẻ html.

Một biến session được gán giá trị thông qua biến toàn cục $_SESSION.

Ở ví dụ dưới đây chúng ta sẽ khởi tạo session và gán giá trị cho chúng.

COOKIE và SESSION trong PHP start_session

Lấy giá trị trong biến session

Trong ví dụ dưới đây chúng ta sẽ lấy giá trị trong biến session chúng ta đã khởi tạo ở trên thông qua biến cục bộ $_SESSION

COOKIE và SESSION trong PHP get_session

Chỉnh sửa biến session

Để chỉnh sửa một biến session chúng ta chỉ cần ghi đè nó.

COOKIE và SESSION trong PHP edit_session

Xóa session

Để xóa một biến session chúng ta dùng hàm session_unset(), xóa bỏ toàn bộ session chúng ta dùng hàm session_destroy()

COOKIE và SESSION trong PHP delete_session

Kết luận

Trong bài viết ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những kiến thức cơ bản về session và cookie để lưu trữ tạm thời dữ liệu người dùng. Mình hy vọng thông qua bài viết này sẽ giúp các bạn nâng cao thêm kiến thức PHP của mình. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: Dịch vụ thiết kế website

About

Chào bạn, mình là Vũ Thành Lâm.
Tri Thức là Sức Mạnh, Tri thức không của riêng ai, hãy chia sẻ nó!

Recent posts