Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

From the Firehose

microbelift-vn microbelift-vn-1-300x193

Chúng ta dễ dàng nhận ra tốc độ đạt 99% theo điểm test từ gtmetrix, công cụ mà Lamvt hay sử dụng để tối ưu web đó là gtmetrix, Pindom Tools và Google Speed Test.

About

Chào bạn, mình là Vũ Thành Lâm.
Tri Thức là Sức Mạnh, Tri thức không của riêng ai, hãy chia sẻ nó!

Recent posts