Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

Thẻ: 6 bước tạo widget


Defer code trong các tiện ích (widgets) – Tốc độ tải trang (Page Speed)

Làm thế nào để UP tốc độ trang (Page Speed) với Widget Defer? Có cách nào để hoãn một widget ở phần footer không? Tôi có một external API trong một tiện ích ở footer và nó làm chậm tốc độ...

6-buoc-de-tao-1-widget-don-gian-trong-wordpress
Hướng dẫn tạo Widget đơn giản qua 6 bước trong WordPress

Bạn muốn tự tay tạo một Widget riêng cho mình? Bạn muốn làm chủ các option trong đó? Vậy trước tiên các bạn phải hiểu Widget là gì? Widget trong WordPress được hiểu đơn giản là một khối nội dung...

Loading...