Bootstrap

Vũ Thành Lâm

Content - Code - SEO - MMO
17/10/1979
Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội
thanhlam19792003

Lamvt – Vũ Thành Lâm – bắt đầu Code 2005 Freelancer từ 2006 với hàng ngàn dự án lớn nhỏ cho nước ngoài và hàng trăm dự án web cho Việt Nam.

SEO thành công rất nhiều dự án lớn, độ khó cao.
MOD (Moderator) và Admin (Administraror) của nhiều diễn đàn về SEO và CODE web MMO tại Việt Nam
Dạy Lập trình Thiết kế Web và SEO Miễn phí 17++ Năm (Từ 2006 đến Nay)

Hướng dẫn tạo Widget đơn giản qua 6 bước trong WordPress

4.1/5 - (13 bình chọn)

Bạn muốn tự tay tạo một Widget riêng cho mình? Bạn muốn làm chủ các option trong đó? Vậy trước tiên các bạn phải hiểu Widget là gì? Widget trong WordPress được hiểu đơn giản là một khối nội dung được đặt vào một khu vực nhất định ( được gọi là Sidebar ). Widget cho phép bạn có thể kéo thả vào bất cứ sidebar nào. Ở bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tạo 1 widget đơn giản qua 6 bước trong WordPress như thế nào.

Hướng dẫn tạo Widget đơn giản qua 6 bước trong WordPress 6-buoc-de-tao-1-widget-don-gian-trong-wordpress

Trước khi chúng ta xem bài này thì các bạn cần chuẩn bị một số kiến thức về PHP nâng cao như Class và đối tượng trong PHP.

Contents

Cấu trúc của một widget trong WordPress

Trong WordPress người ta chia widget làm 4 phương thức chính bao gồm:

+ __construct(): Phương thức khởi tạo có nhiệm vụ khai báo tên widget, id widget và mô tả của widget đó.

+ form(): Phương thức này được hiển thị bên trong backend, nó có nhiệm vụ là hiển thị các trường nhập liệu trong widget.

+ update(): Phương thức này sẽ giúp bạn lấy dữ liệu ở phương thức trên rồi lưu vào trong Cơ sở dữ liệu

+ widget(): Phương thức cuối cùng này có tác dụng lấy dữ liệu từ trong Cơ sở dữ liệu để đổ ra ngoài front-end.

Các cách để tạo ra widget

Cách 1: Bạn có thể viết thẳng vào file functions.php

Cách 2: Tạo 1 file có tên là includes/widget.php nằm ngang hàng với file index.php. Sau đó bạn dùng câu lệnh include() để gọi chúng vào file functions.php.

Cách 3: Tương tự như Cách 2 nhưng ở đây chúng ta tạo 1 plugin với tên nào đó ở trong thư mục wp-content/plugins.

Tạo widget thông qua 6 bước

Bước 1: Khởi  tạo và load widget

Việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là khởi tạo widget, việc làm này giúp chúng ta đăng ký vào hệ thống WordPress một sidebar mới. Để khởi tạo chúng chúng ta có đoạn code sau:

Hướng dẫn tạo Widget đơn giản qua 6 bước trong WordPress 6-buoc-de-tao-1-widget-don-gian-trong-wordpress-1

Để kiểm tra đoạn code trên đã hoạt động hay chưa, chúng ta vào mục Giao diện trong backend xem đã có mục Widget chưa? Nếu có rồi thì bạn đã đăng ký thành công rồi. Nếu không bạn đã gặp lỗi rồi đó

Xem thêm:

Bước 2: Dựng khung widget và kiểm tra

Sau khi đăng ký widget thành công chúng ta đến bước thứ 2 là dựng khung và kiểm tra. Để làm việc này chúng ta có đoạn code sau:

Hướng dẫn tạo Widget đơn giản qua 6 bước trong WordPress 6-buoc-de-tao-1-widget-don-gian-trong-wordpress-2

Trong đó: WP_Widget là 1 class được tạo sẵn ở trong WordPress, trong class này có 3 phương thức chính đó là form, update và widget. Các phương thức này cần phải viết đúng chuẩn, không được thiếu cũng như bị thừa.

Để kiểm tra xem code có hoạt động hay không, bạn vào phần Giao diện -> Widget. Nếu nó hiện ra một khối chữ nhật không tên thì bạn đã làm đúng. Còn không bạn cần xem lại đoạn code trên.

Xem thêm:

Bước 3: Khởi tạo phương thức __construct()

Các bạn học PHP ắt hẳn không lạ gì với phương thức __construct() này rồi. Phương thức này giúp chúng ta khởi tạo các tham số có sẵn. Trong WordPress nói chung đặc biệt là trong widget nói riêng thì tác dụng của phương thức __construct() không khác là mấy. Nó dùng để khởi tạo ID, tên cũng như mô tả về Widget đó.

Để hiểu hơn về __construct() chúng ta tạo một phương thức __construct như sau:

Hướng dẫn tạo Widget đơn giản qua 6 bước trong WordPress 6-buoc-de-tao-1-widget-don-gian-trong-wordpress-3

Sau khi tạo khởi tạo xong, chúng ta vào phần Giao diện -> Widget tìm tên mà bạn vừa tạo. Nếu có thì bạn đã tạo đúng rồi đó.

Bước 4: Tạo form nhập liệu

Trước khi vào làm việc với phương thức form() thì tôi sẽ giới thiệu qua về phương thức này. Phương thức này khá quan trọng, là nơi nhập liệu các trường dữ liệu mà người dùng nhập vào. Chúng bao gồm các thẻ như input, dropdown, checkbox… tùy theo cách mà người dùng nhập liệu. Nhưng để đơn giản thì ở đây tôi dùng input loại text để làm việc.

Như tôi đã đề cập đến ở bước 2 cấu trúc của một widget thì trong phương thức form() sẽ có 1 tham số đó là $instance. Tham số này sẽ có vai trò là biến lưu trữ để lưu vào cơ sở dữ liệu và được gọi ra ở 2 phương thức dưới là  update() widget().

Trong ví dụ này tôi sẽ làm 1 ví dụ về việc nhập và hiển thị 1 tiêu đề nào đó. Ví dụ đó sẽ như thế này.

Hướng dẫn tạo Widget đơn giản qua 6 bước trong WordPress 6-buoc-de-tao-1-widget-don-gian-trong-wordpress-4

Để làm được ví dụ này chúng ta cần 1 form nhập liệu có trường là 1 thẻ input loại text để người dùng có thể nhập vào. Cụ thể như sau:

– Chúng ta tạo 1 biến mặc định $default, chúng thường được khai báo là 1 mảng. Biến này có tác dụng lưu giá trị mặc định nếu người dùng không nhập vào.

Gộp các giá trị của mảng $default vào biến $instance bằng hàm wp_parse_args().

– Tạo 1 trường input loại text để người dùng nhập liệu vào.

Code cụ thể của 3 bước trên như sau:

Hướng dẫn tạo Widget đơn giản qua 6 bước trong WordPress 6-buoc-de-tao-1-widget-don-gian-trong-wordpress-5

Tuy nhiên khi bạn ấn Lưu lại thì sẽ các trường dữ liệu sẽ bị mất hoặc trả về giá trị mặc định. Nguyên nhân do đâu mà như vậy? Các bạn đừng quá lo lắng, chúng ta mới chỉ đi hết 1/2 quãng đường thôi. Nguyên nhân ở đây là do chúng ta mới chỉ nhập liệu vào form thôi chứ chưa luu vào cơ sở dữ liệu. Chúng ta đi tiếp đến bước thứ 5

Bước 5: Tạo phương thức update()

Cũng tương tự như phương thức form(), ở phương thức update() này cũng có 2 tham số là $new_instance dùng để lưu giá trị sau khi ấn nút Save$old_instance là giá trị cũ ở trong cơ sở dữ liệu. Cụ thể chúng ta sẽ làm qua mấy bước như sau:

– Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo cho 2 biến $instance = $old_instance. Mục đích là lưu giá trị cũ trong CSDL vào biến $instance.

– Tiếp theo là lưu giá trị mới vào 1 biến $instance[‘title’]

– Cuối cùng là trả về giá trị $instance

Toàn bộ code như sau:

Hướng dẫn tạo Widget đơn giản qua 6 bước trong WordPress 6-buoc-de-tao-1-widget-don-gian-trong-wordpress-6

Sau khi làm xong bước này bạn thử nhập dữ liệu rồi lưu lại xem các giá trị có được giữ lại không. Nếu các giá trị được lưu lại thì bạn đã làm đúng rồi đó.

Bước 6: Tạo phương thức widget()

Qua 5 bước ở trên chúng ta mới chỉ làm việc trong khu vực backend, vậy làm thế nào để hiển thị ra ngoài front-end? Trong bước cuối cùng này chúng ta sẽ hiển thị chúng ra ngoài một cách cực kỳ đơn giản.

Trước khi làm việc với bước 6 thì tôi xin giới thiệu qua thành phần cấu tạo của phương thức widget() này. Trong phương thức này có 2 tham số là $args để khai báo các giá trị thuộc tính của một widget và $instance là giá trị chúng ta nhập từ form trong backend. Trình tự các bước chúng ta làm như sau:

– Đầu tiên nếu bạn muốn sử dụng các thuộc tính bên trong widget thì bạn dùng hàm extract(). Hàm này có tác dụng tách các biến trong mảng thành các biến riêng rẽ.

– Để hiển thị giá trị form thì ta có thể dùng 2 cách

Cách 1: Bạn có thể dùng hàm echo để hiển thị chúng ra. Ở ví dụ này ta có thể làm như sau: echo $instance[‘title’];

Cách 2: (nên dùng)

+ Gán biến $title = apply_filter( ‘widget_title’, $instance[‘title’] );

+ Đặt chúng trong 2 hook $before_widget và $after_widget, 2 hook này dùng để in ra thẻ heading giúp người dùng có thể phân biệt được với các widget khác. Cụ thể như sau:

Hướng dẫn tạo Widget đơn giản qua 6 bước trong WordPress 6-buoc-de-tao-1-widget-don-gian-trong-wordpress-7

Kết quả hiển thị ra màn hình sẽ như sau:

Hướng dẫn tạo Widget đơn giản qua 6 bước trong WordPress 6-buoc-de-tao-1-widget-don-gian-trong-wordpress-8

Trên đây là 6 bước để tạo 1 widget đơn giản, khá nhiều kiến thức liên quan như PHP, WordPress… nên các bạn chú ý cũng như tìm hiểu thêm. Qua bài này các bạn đã biết cách làm chủ 1 widget rồi, có thể tạo thêm các option cũng như làm các tính năng khác. Chúc các bạn thành công.

Dịch vụ của chúng tôi

Tin mới nhất

Dù bạn dùng phiên bản WordPress với lưu lượng truy cập cao hay một blog nhỏ trên máy chủ chia...

VR PLUS (https://vrplus.vn/ ) Là một trong những dự án do Lamvt thực hiện trong thời gian gần đây. Như...

Trong một năm qua, chúng tôi đã xuất bản khoảng 79 bài viết SEO trên blog Ahrefs. Các bài viết...

Khám phá kĩ thuật viết nội dung SEO Nếu không có SEO, nội dung của bạn có thể bị chìm...

Các website về lĩnh vực làm đẹp cần phải có một thiết kế (design) hấp dẫn và bắt mắt. Điều...

Tin được yêu thích

Như đã nói, phần mềm chỉnh sửa video đang ngày càng chứng tỏ được tầm quan trọng của mình, nhất...

Nhiều bạn thắc mắc là sau khi cài đặt Plugin cho Google AMP thì làm thế nào để kiểm tra,...

Các trang web giáo dục và các trang web của chính phủ có một lợi thế hơn trong bảng xếp...

Nội dung là một trong 3 tiêu chí quan trọng để google đánh giá thứ hạng tìm kiếm cho website...

Thẻ <span> </span> Thẻ <span> là thẻ khá đặc biệt trong HTML, theo mặc định thì thẻ <span> được thêm...

Khách đang xem

 1. Bongbanduyhung.com là website được Lamvt - Vũ Thành Lâm thiết kế; chuyên cung cấp dụng cụ bóng bàn hàng đầu Việt...
  27 giây trước
 2. Sức mạnh của việc nghiên cứu từ khóa, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) là không thể chối...
  25 giây trước
 3. Nếu bạn nhận thấy một cái gì đó khác nhau trong bảng xếp hạng tìm kiếm, có lý do chính...
  29 giây trước
 4. Phần mềm phát trực tuyến là một trong những giải pháp tốt nhất trong phát thanh truyền hình và trên...
  13 giây trước
 5. Bạn đang tìm một công ty thiết kế web chuyên nghiệp? Lamvt Group là địa chỉ chuyên về lĩnh vực...
  19 giây trước
 6. Liên kết nội bộ (Internal link) là một trong những bộ phận quan trọng ảnh hưởng đến tứ hạng trang...
  21 giây trước
 7. Internal link có vai trò quan trọng trong SEO. Nó là một phương pháp tuyệt vời và an toàn giúp...
  18 giây trước
 8. Kiếm tiền ? bằng Google Adsense ? không còn là một việc làm xa lạ, rút tiền ? Qua ngân hàng...
  4 giây trước
 9. Dầu thủy lực là những vấn đề đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp đến máy móc; hiệu suất làm việc...
  11 giây trước
 10. Dù cho bạn là một Content Writer nghiệp dư hay chuyên nghiệp, cũng chưa chắc chắn 100% số lần viết...
  18 giây trước