Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

Thẻ: Array PHP


php_exception
Cách xử lý ngoại lệ trong PHP

Việc giải quyết tất cả lỗi và lỗi tiềm ẩn trong mã của bạn có vẻ như là một việc dễ dàng, nhưng trên thực tế không phải vậy. Thật khó để dự đoán mã của bạn sẽ hoạt động...

error_handling
Cách xử lý lỗi trong PHP

Xử lý lỗi là quá trình bắt lỗi do chương trình của bạn gây ra và sau đó thực hiện hành động thích hợp. Nếu bạn sẽ xử lý lỗi không đúng thì nó có thể dẫn đến nhiều hậu...

Mảng và các hàm hỗ trợ mảng trong PHP phần 2 (PHP Arrays)

Xin chào mọi người, tuần trước ở phần 1 chúng ta đã hiểu được Mảng là gì?  Có những kiểu mảng nào trong PHP?... Còn ở phần 2 này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những điều thú vị hơn nữa về mảng trong PHP....

Mảng và các hàm hỗ trợ mảng trong PHP phần 1 (PHP Arrays)

Xin chào mọi người, sau hàng loạt bài về PHP về: toán tử , câu lệnh điều khiển, thao tác trên form, .... các bạn đã sử dụng khá thành thạo PHP rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang...

Loading...