Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

From the Firehose

5/5 - (4 bình chọn)

Xin chào mọi người, sau hàng loạt bài về PHP về: toán tử , câu lệnh điều khiển, thao tác trên form, …. các bạn đã sử dụng khá thành thạo PHP rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang một phần khá quan trọng đó là Mảng ( hay còn gọi là Array).  Vậy Mảng là gì ?

Contents

1. Mảng là gì?

Giống như các  ngôn ngữ lập trình khác như C,C++, Java…, PHP cũng tồn tại một loại dữ liệu được gọi là mảng.Đơn giản, ta có thể hiểu  Mảng là 1 biến danh sách. Nghĩa là, một biến tập hợp   nhiều hơn một  phần tử được tạo bởi các số (number) hoặc chuỗi (string). Với mảng ta có thể lưu trữ, sắp xếp thứ tự và truy cập nhiều giá trị với một tên. Và đặc biệt  lưu ý rằng với mỗi  mảng các phần tử luôn được đánh dấu số thứ tự bắt đầu với giá trị là 0.

Xem thêm: Các lệnh điều khiển trong PHP

2.Khai báo mảng trong PHP:

Trong PHP, hàm array() dùng để khai báo mảng như sau:
  $tên_biến= array();

Với PHP, chúng ta có 3 kiểu mảng:

  • Mảng số nguyên (Indexed arrays) − Một mảng có chỉ mục ở dạng số. Giá trị được lưu trữ và truy cập tuyến tính.
  • Mảng liên hợp (Associative arrays) − Một mảng với chỉ mục ở dạng chuỗi kí tự. Mảng này lưu trữ các giá trị phần tử bằng sự kết hợp với các giá trị key thay vì trong một trật tự chỉ mục tuyến tính nghiêm ngặt như mảng số nguyên.
  • Mảng đa chiều(Multidimensional arrays) − Một mảng chứa một hoặc nhiều mảng và các giá trị được truy cập bằng cách sử dụng nhiều chỉ mục.

Mảng số nguyên (Indexed arrays)

Với mảng số nguyên, chúng ta  có thể lưu trữ số, chuỗi và bất kì đối tượng nào, nhưng vị trí của chúng sẽ được biểu diễn ở dạng số. Theo mặc định vị trí trong mảng bắt đầu từ 0.
Có hai cách khai báo mảng trên như sau:

  • Cách 1: Vị trí trong mảng do PHP tự quy định (giá trị này luôn bắt đầu từ 0):
  • Cách 2: Vị trí trong mảng do lập trình viên quyết định

Mảng và các hàm hỗ trợ mảng trong PHP phần 1 (PHP Arrays) mang-so-nguyen

Dựa vào ví dụ, ta có thể in ra giá trị của các phần tử mang bằng cách dựa vào vị trí của chúng trong mang như sau:

Mảng và các hàm hỗ trợ mảng trong PHP phần 1 (PHP Arrays) in-gia-tri

Mảng liên hợp (Associative arrays)

Về cơ bản mảng liên hợp là khá giống với  mảng số nguyên về tính năng, nhưng chúng khác nhau về chỉ mục. Mảng liên hợp sẽ có chỉ mục ở dạng chuỗi để mà bạn có thể thiết lập một liên kết mạnh giữa key và value.

Ví dụ: để lưu giữ lương của nhân viên trong một mảng, một mảng chỉ mục số sẽ không là lựa chọn tốt nhất. Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng các tên nhân viên như là các key trong mảng liên hợp, và value sẽ là lương tương ứng của họ.

Chú ý: Không bao giờ được giữ mảng liên hợp bên trong dấu trích dẫn kép trong khi in, nếu không thì nó sẽ không trả về bất kỳ giá trị nào.
Mảng và các hàm hỗ trợ mảng trong PHP phần 1 (PHP Arrays) mang-lien-hopXem thêm: COOKIE and SESSION

Mảng đa chiều(Multidimensional arrays)

Mảng đa chiều là một mảng chứ một hoặc nhiều mảng.Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn có thể chứa value với một hoặc nhiều key.Trong một mảng đa chiều, mỗi phần tử cũng có thể là một mảng. Và mỗi phần tử trong một mảng phụ có thể là một mảng, và cứ tiếp tục như vậy. Các giá trị trong mảng đa dạng được truy cập bởi sử dụng nhiều chỉ mục.

Trong ví dụ này, chúng ta tạo một mảng hai chiều để lưu giữ điểm 3 môn học của 2 sinh viên như sau:

Mảng và các hàm hỗ trợ mảng trong PHP phần 1 (PHP Arrays) mang-da-chieu

Hy vọng qua bài viết trên sẽ giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất, mang lại hiệu quả tốt nhất khi học PHP

About

Chào bạn, mình là Vũ Thành Lâm.
Tri Thức là Sức Mạnh, Tri thức không của riêng ai, hãy chia sẻ nó!

Recent posts