Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

Thẻ: Làm thế nào để vô hiệu hóa script


Cách vô hiệu hóa Scripts và Styles của plugin trong WordPress

Một số bạn hay dùng plugin để xây dựng chức năng cũng như làm theme một cách nhanh chóng vì sự đầy đủ và tiện lợi của chúng. Tuy nhiên các bạn không biết rằng đằng sau đó là một...

Loading...