Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

Thẻ: password field


feature-image
Thao tác với dữ liệu trên form

Một form HTML có thể chứa một số loại điều khiển như textboxes, radio buttons, checkbox, dropdown... Như bạn đã biết, khi người dùng nhấn submit form thì dữ liệu trên form sẽ được gửi tới server và lưu trữ...

Loading...