Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

Thẻ: SEO copywriting


Google cập nhật tiêu chuẩn Bài Viết chuẩn SEO 1/2020

Vào ngày 13/01/2020 vừa qua, google xác nhận đã ra mắt một bản cập nhật thuật toán Google Broad Core có tên gọi đơn giản là “cập nhật core tháng 1 năm 2020”. Cũng giống như những lần cập nhật...

6 yếu tố xây dựng bài viết chuẩn SEO
6 yếu tố trong nội dung làm nên một bài viết chuẩn SEO

Để trở thành một bài viết chuẩn SEO, bài viết đó cần rất nhiều yếu tố: từ hình thức bên ngoài của bài cho đến nội dung bên trong. Về hình thức: Title, URL & Meta Description, Heading... đều đã có hướng dẫn...

SEO copywriting
4 kỹ thuật Copywriting ảnh hưởng tới SEO

Thật dễ dàng để phân biệt Copywriting và SEO là hai công việc riêng biệt và khác nhau. Copywriting là để phục vụ cho người dùng, kích thích kêu gọi họ hành động; còn SEO là dành cho các công...

Loading...