Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

From the Firehose

4.9/5 - (12 bình chọn)

Xin chào các bạn hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong loạt bài hướng dẫn lập trình PHP của mình. Trong bài trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về toán tử trong PHP – một kiến thức căn bản mà mọi lập trình viên PHP cần nắm vững.

Xem thêm: Toán tử trong PHP

Thông thường khi viết code bạn muốn một đoạn mã giống nhau chạy lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ như đếm các số tự nhiên từ 1-10. Thay vì viết lặp đi lặp lại những đoạn code giống nhau để thực hiện lặp một hành động nhiều lần chúng ta sử dụng vòng lặp để làm việc đó. Trong bài ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vòng lặp trong PHP – kiến thức căn bản tiếp theo mà bất kỳ lập trình viên nói chung cũng như lập trình viên PHP cần phải nắm vững.

Vòng lặp trong PHP loopTrong php chúng ta có những loại vòng lặp sau:

  • while
  • do…while
  • for
  • foreach

Bây giờ chúng ta lần lượt tìm hiểu từng loại một nhé.

Contents

Vòng lặp while

Vòng lặp while thực hiện lặp đi lặp lại một đoạn mã trong khi điều kiện còn đúng.

Cú pháp:

while (điều kiện) {
đoạn mã sẽ thực hiện;
}

Ví dụ:

Vòng lặp trong PHP while-loop

Ví dụ trên khai báo và gán giá trị cho biến $number có giá trị bằng 1($number = 1). Sau đó vòng lặp while sẽ tiếp tục chạy miễn là giá trị của biến $number nhỏ hơn hoặc bằng 10. ($number <= 10). Giá trị của biến $number sẽ tăng lên 1 giá trị trong mỗi lần lặp.

Vòng lặp do…while

Cũng giống như vòng lặp while thì vòng lặp do…while sẽ thực hiện lặp đi lặp lại một đoạn mã khi điều kiện còn đúng ngoại trừ biểu thức điều kiện sẽ được đặt ở cuối vòng lặp thay vì ở đầu như vòng lặp while.

Cú pháp:

do {
đoạn mã sẽ thực hiện;
} while (điều kiện);

Ví dụ:

Vòng lặp trong PHP do...while-loop

Ví dụ trên khai báo và gán giá trị cho biến $number có giá trị bằng 1($number = 1). Sau đó vòng lặp while sẽ in ra giá trị của biến $number sau đó tăng giá trị $number lên một đơn vị. Sau đó sẽ kiểm tra điều kiện xem giá trị của biến $number có nhỏ hơn hoặc bằng 10 không ($number <= 10). Vòng lặp tiếp tục thực hiện cho đến khi không còn thỏa mãn điều kiện (giá trị biến $number không nhỏ hơn hoặc bằng 10).

Chú ý: Trong vòng lặp do…while thì điều kiện sẽ được kiểm tra sau khi thực hiện đoạn mã bên trong vòng lặp. Điều này có nghĩa là vòng lặp while sẽ thực hiện đoạn mã ít nhất một lần cho dù điều kiện là đúng hay sai.

Vòng lặp for

Vòng lặp for trong PHP thường được dùng để lặp đi lặp lại một công việc (đoạn mã) mà đã biết trước số lần lặp.

Cú pháp:

for (biến khởi tạo; biến kiểm tra điều kiện; biến cập nhật giá trị khởi tạo) {
đoạn mã được thực hiện;
}

Ví dụ sau đây sẽ dùng vòng lặp for in giá trị từ 1 tới 10 ra trình duyệt.

Vòng lặp trong PHP for-loop

Vòng lặp foreach

Vòng lặp foreach chỉ hoạt động với mảng trong PHP vì vậy chúng ta thường dùng vòng lặp foreach để lặp qua các phần tử của mảng để lấy ra giá trị của chúng.

Cú pháp:

foreach ($ten_mang as $gia_tri) {
đoạn mã sẽ thực hiện;
}

Trong mỗi lần lặp, giá trị của phần tử mảng hiện tại sẽ được gán cho biến $gia_tri và con trỏ mảng sẽ lặp cho đến khi tới phần tử cuối cùng của mảng.

Ví dụ sau sử dụng vòng lặp foreach để lấy ra các giá trị của mảng $color.

Vòng lặp trong PHP foreach-loop

Chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn về mảng ở những bài tiếp theo.

Kết luận:

Như vậy trong bài viết này chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về vòng lặp trong PHP; mình hy vọng nó sẽ giúp các bạn tăng thêm kiến thức về mảng lập trình web với ngôn ngữ PHP. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tiếp theo. Chúc các bạn sức khỏe và thành công!

About

Chào bạn, mình là Vũ Thành Lâm.
Tri Thức là Sức Mạnh, Tri thức không của riêng ai, hãy chia sẻ nó!

Recent posts