Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

From the Firehose

5/5 - (4 bình chọn)

Trong phần 1, chúng ta đã biết 25 thủ thuật tiện dụng trong Woocommerce. Đều là những tiện ích dễ dàng áp dụng vào chính website của bạn. Lưu ý: trước khi áp dụng các thủ thuật, bạn nên sao lưu lại dữ liệu của website để tránh những thay đổi ngoài ý muốn.

Trong phần 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về 25 thủ thuật tiện dụng trong Woocommerce:

Xem thêm: 100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 1)

 1. Tùy chỉnh đoạn văn bản “thêm vào giỏ hàng” trên trang single product

Thêm đoạn code sau vào tập tin functions.php của bạn. Thay đoạn văn bản “My Add to cart” bằng đoạn văn bản mà bạn muốn.

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 1

 1. Thay đổi đoạn văn bản “thêm vào giỏ hàng” trên trang archives

Thêm đoạn code sau vào tập tin functions.php

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 2

 1. Hiển thị nội dung giỏ hàng / tổng số sản phẩm trong giỏ hàng

Để hiển thị nội dung trong giỏ hàng và tổng số sản phẩm trong giỏ hàng ta thêm đoạn code sau vào vị trí bạn muốn hiển thị:

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 3

Để giỏ hàng cập nhật sản phẩm khi người mua thêm sản phẩm vào giỏ, ta sử dụng đoạn code ajax sau:

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 4

Xem thêm: Woocommerce là gì? Cách cài đặt Woocommerce làm site bán hàng

 1. Thêm trường “xác nhận địa chỉ email” vào trang kiểm tra

Để các đơn đặt hàng trở nên đáng tin cậy hơn và người quản trị website kiểm soát đơn hàng tốt hơn bạn nên thêm trường “xác nhận địa chỉ email” để yêu cầu người mua hàng xác nhận đơn đặt hàng của mình. Để khách hàng nhập địa chỉ email chính xác bạn nên thêm plugin WooCommerce Email Validation để kiểm tra  những email hợp lệ.

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 5

 1. Thêm trường mới, sắp xếp lại trang thanh toán

Sử dụng plugin WooCommerce Checkout Manager để quản lý toàn bộ trang thanh toán của bạn. Nó cho phép bạn tùy chỉnh các trường bên trong trang thanh toán của bạn: đặt hàng lại, đổi tên, ẩn và mở rộng các trường bên trong thanh toán, vận chuyển và các phần bổ sung.

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 6

 1. Khuyến khích mọi người đăng ký trên trang web của bạn

Để khuyến khích mọi người đăng ký trở thành thành viên trên trang web của bạn, bạn nên thêm một thông báo phía trên biểu mẫu đăng nhập/đăng ký.

Liệt kê ra những lợi ích khi khách hàng đăng ký trở thành thành viên trên trang web của bạn. Thêm đoạn code sau vào tập tin functions.php của bạn:

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 7

Xem thêm: Tìm hiểu các trang cơ bản trong Woocommerce

 1. Làm cho các trường địa chỉ trên trang thanh toán rộng hơn

Để các trường địa chỉ trên trang thanh toán rộng hơn, giúp khách hàng dễ theo dõi các thông tin của mình, bạn thêm đoạn code sau vào tập tin functions.php của bạn:

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 8

 1. Đảm bảo khách hàng của bạn đã điều đầy đủ thông tin ở các trường thanh toán

Thêm đoạn code dưới đây vào tập tin functions.php của bạn:

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 9

 1. Hiển thị liên kết tài khoản của tôi

Sử dụng đoạn mã này bạn có thể hiển thị một liên kết đến phần tài khoản của người dùng. Nếu người dùng không đăng nhập sẽ hiển thị trang “đăng nhập / đăng ký”. Nếu người dùng đăng nhập vào liên kết sẽ hiển thị “tài khoản của tôi” và chuyển hướng trực tiếp đến tài khoản của họ.

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 10

 1. Loại bỏ sidebar và làm cho tất cả các mục của bạn full width

Để ẩn sidebar bạn thêm thuộc tính: display:none; vào lớp chứa sidebar hoặc bạn có thể loại bỏ sidebar bằng cách không gọi sidebar vào trang.

Ví dụ mình có cấu trúc sau, đã loại bỏ sidebar:

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 11

 1. Tùy chỉnh chữ “home” trên thanh breadcrumb

Thêm vào tập tin functions.php của bạn đoạn văn bản sau để thay thế mặc định “home” trên thanh breadcrumb

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 12

 1. Thay đổi liên kết “home” sang url khác

Thêm đoạn code sau vào tập tin functions.php, thay thế địa chỉ web bằng url của bạn:

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 13

Xem thêm: Woocommerce đang chiếm lĩnh thị phần website bán hàng tại Việt Nam

 1. Loại bỏ tất cả breadcrumbs

Đơn giản, bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào tập tin functions.php của bạn:

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 14

 1. Tự động hiển thị giỏ hàng trên thanh menu

Để tự động hiển thị giỏ hàng trên thanh menu của bạn một cách nhanh chóng, bạn chỉ cần cài đặt và sử dụng plugin: WooCommerce Menu Cart. Plugin WooCommerce Menu Cart cho phép bạn tùy chỉnh vị trí hiển thị: bên trái, bên phải, sử dụng cài đặt mặc định; chỉ hiển thị các mặt hàng, giá hoặc cả hai.

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 15

 1. Thay thế việc điều hướng trang cũ, trang tiếp theo

Sử dụng plugin: WP-PageNavi và kết hợpvới thêm đoạn code sau vào file functions.php của bạn để thay thế trang mặc định của woocommerce.

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 16

 1. Ẩn liên kết RSS trong điều hướng chính

Để ẩn liên kết RSS trong điều hướng chính, ta thêm đoạn code sau vào tập tin style.css của bạn:

#navigation ul.rss {display:none !important}
#navigation ul.rss.cart-enabled {display:none !important}

 1. Tùy chính các kết quả tìm kiếm theo loại bài đăng

Thêm đoạn code sau vào tập tin functions.php của bạn:

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 17

Lưu ý:

Đối số ở trên là “product”. Bạn có thể thay đối số để xác định loại bài đăng hiển thị theo mục đích của bạn:

“product” = Products

“post” = Posts

“page” = Pages

Bạn có thể bao gồm nhiều loại bài đăng bằng cách sử dụng nhiều đối số:

$query->set(‘post_type’,array(‘product’,’page’));

Xem thêm: Woocommerce 3.0.x có gì mới?

 1. Tùy chỉnh đơn vị tiền tệ và ký hiệu

Thêm đoạn code dưới vào tập tin functions.php của bạn để thay đổi đơn vị tiền tệ và ký hiệu tiền tệ mà bạn muốn:

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 18

 1. Cách thêm các trường tùy chỉnh vào email đặt hàng

Thêm đoạn code sau vào tập tin functions.php của bạn. Sau đó, bạn vào WooCommerce > Checkout Fields để thêm trường tùy chỉnh bạn vừa thêm

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 19

Bạn có thể thay đổi tham số trong $keys theo ý bạn.

 1. Tùy chỉnh một URL để điều hướng khách hàng

Thêm đoạn code sau vào tập tin functions.php để thiết lập một tùy chỉnh thêm vào url giỏ hàng để chuyển hướng.

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 20

 1. Thay đổi giao diện của bộ sưu tập sản phẩm

Nếu bạn muốn thay đổi giao diện của bộ sưu tập sản phẩm bằng cách tùy chỉnh số lượng hình ảnh thu nhỏ trên mỗi hàng, bạn thêm đoạn code sau vào tập tin functions.php của bạn:

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 21

 

 1. Chỉnh sửa “Out of stock” với bất kỳ văn bản nào bạn thích

Thêm đoạn code dưới đây vào tập tin functions.php của bạn

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 22

Xem thêm: Ajax trong Woocommerce Thêm AddtoCart load tự động

 1. Thay đổi địa chỉ email của riêng bạn

Thêm đoạn code dưới đây vào tập tin functions.php để thay đổi địa chỉ email “from” sang bất kỳ địa chỉ email nào mà bạn muốn.

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 23

 1. Thủ thuật này cho phép bạn đặt hàng theo giá cả, ngày hoặc tiêu đề trên trang cửa hàng

Thêm đoạn code sau vào tập tin functions.php:

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 24

 1. Thay đổi số lượng cột trong cửa hàng

Để thay đổi số lượng cột chỉ cần thêm đoạn code sau vào tập tin functions.php:

100 thủ thuật trong Woocommerce (phần 2) 25

Xem thêm: Dịch vụ thiết kế website

About

Chào bạn, mình là Vũ Thành Lâm.
Tri Thức là Sức Mạnh, Tri thức không của riêng ai, hãy chia sẻ nó!

Recent posts