Bootstrap Skip to main content
Use code LAMVT for an extra 10% off!

From the Firehose

3.7/5 - (6 bình chọn)

Các trang web giáo dục và các trang web của chính phủ có một lợi thế hơn trong bảng xếp hạng của Google. Đó là vì thuật toán Trust Rank của Google đã đặt rất nhiều sự tin tưởng vào các tổ chức giáo dục đào tạo và các tổ chức của chính phủ. Vì thế chúng ta sẽ phải tìm cách có được nhiều Backlink từ các trang .EDU và .GOV; để có được sự đánh giá cao của Google tới trang web của mình.

Mẹo có được Backlink .EDU và .GOV hiệu quả nhất meo-co-duoc-backlink-edu-gov-hieu-qua-nhat

Google cho rằng các trang web .edu, .gov sẽ uy tín và không có sự spam web. Vì vậy các trang web .edu và .gov là nguồn thông tin có thẩm quyền cao. Một liên kết .edu hoặc .gov có thể tăng trang từ cuối trang 26 lên giữa trang 1. Điều đó thể hiện sự tin tưởng, vào liên kết từ một trang web .edu giống như một tham chiếu ký tự từ một nguồn đáng tin cậy. Đây là một nguồn tạo ra Backlink uy tín hiệu quả trong SEO.

Xem thêm:

Mẹo có được Backlink .edu và .gov hiệu quả nhất

–  Hãy tìm cách để tặng quà hoặc giảm giá các dịch vụ của bạn cho một trường học với một trang web .edu. Hy vọng rằng họ cảm ơn bạn với một liên kết từ trang web của họ.

–  Viết về hoặc đề cập đến một trang web .edu hoặc .gov trong một bài viết blog toàn diện và sâu. Làm cho nó thực sự tốt và thuận lợi cho trường học hoặc trang web của chính phủ. Sau đó gửi liên kết tới một nhà văn cho trường hoặc tổ chức chính phủ. Hy vọng rằng họ sẽ liên kết lại với bạn.

–  Hãy làm cho các nhận xét ​​TỰ NHIÊN trên các bài đăng trên blog của họ. Tránh không nhận xét spam.

–  Cung cấp một tài nguyên trên trang web của bạn mà có thể trực tiếp giúp đỡ các trường học hoặc tổ chức chính phủ, sau đó cảnh báo cho họ. Hy vọng rằng họ sẽ liên kết đến tài nguyên của bạn.

Cách tìm các Blog .edu bằng cách sử dụng Google để nhận Backlink

Mẹo có được Backlink .EDU và .GOV hiệu quả nhất meo-co-duoc-backlink-edu-gov-hieu-qua-nhat-1

1.trang web: .edu (từ khóa) blog1.

2.trang web: .edu (từ khoá) “Powered by WordPress”

3.trang web: .edu (từ khoá) “thêm bình luận mới”

4.trang web: .edu (từ khóa) inurl: blog

5.site: .edu “keyword” “bài viết trên blog”

6.trang web: .edu “từ khoá” “đăng nhận xét”

7.trang web: .edu “từ khoá” “blog khoa học”

8.trang web: .edu “từ khóa” “nhân viên blog”

9.trang web: .edu “từ khóa” “blog sinh viên”

10.trang web: .edu index.php? a = bài đăng & s = chủ đề

11.trang web: .edu index.php? a = đăng ký

12.trang web: .edu index.php? a = vtopic

13.site: .edu index.php? action = register

14.site: .edu index.php? action = registernew

15.site: .edu index.php? action = vtopic

16.site: .edu index.php? fid

17.site: .edu index.php? s =

18.trang web: .edu index.php? t = bài đăng & frm_id =

19.trang web: .edu index.php? t = usrinfo

20.site: .edu invision

21.trang web: .edu ipb

22.site: .edu list.php

23.site: .edu listforums?

24.trang web: .edu lofiversion

25.site: .edu login.jbb

26.site: .edu login.php

27.site: .edu login.php? register = 1

28.site: .edu newreply.php?

29.trang web: .edu newreply.php? do = newreply

30.site: .edu newthread.php?

Cách tìm các Blog .gov bằng cách sử dụng Google để nhận Backlink

Mẹo có được Backlink .EDU và .GOV hiệu quả nhất meo-co-duoc-backlink-edu-gov-hieu-qua-nhat-2

1.trang web: .gov blog / trang web: blog .edu

2.site: .gov ” keyword ” + blog

3.site: .gov “keyword” “bài viết trên blog”

4.trang web: .gov phorum / list.php

5.trang web: .gov phorum / posting.php

6.trang web: .gov phorum / register.php

7.site: .gov phpbb đăng ký diễn đàn

8.trang web: .gov phpbb / posting.php? mode = newtopic

9.site: .gov phpbb / posting.php? mode = reply

10.trang web: .gov phpbb / profile.php? mode = đăng ký

11.site: .gov phpbb / viewforum.php?

12.trang web: .gov phpbb3 / posting.php? mode = bài đăng

13.site: .gov phpbb3 / posting.php? mode = reply

14.trang web: .gov phpbb3 / ucp.php? mode = đăng ký

15.site: .gov http://plusboard.de

16.site: .gov gửi bài mới

17.site: .gov post.forum?mode=reply

18.site: .gov post.php

19.trang web: .gov post /? type

20.trang web: .gov post / printadd? forum

21.site: .gov posting

22.site: .gov posting.forum & mode = newtopic

23.site: .gov postmessage.aspx

24.trang web: .gov bài đăng / danh sách

25.trang web: .gov được cung cấp bởi bbpress

26.site: .gov hỗ trợ bởi phần mềm diễn đàn e-blah

27.site: .gov được cung cấp bởi fluxbb

28.site: .gov hỗ trợ bởi phần mềm diễn đàn minibb

29.site: .gov được cung cấp bởi icebb

30.site: .gov được hỗ trợ bởi bảng điện invision

31.site: .gov powered by ip.board

32.trang web: .gov Powered by: IP.Board

33.trang web: .gov được cung cấp bởi javabb 0.99

34.site: .gov Được tạo bởi MyBB

35.site: .gov powered by phpbb

36.trang web: .gov được cung cấp bởi phpbb3

37.site: .gov Được đăng bởi PunBB register.php

38.trang web: .gov Powered by PunBB

39.site: .gov powered by punbb

40.trang web: .gov được hỗ trợ bởi diễn đàn quicksilver

About

Chào bạn, mình là Vũ Thành Lâm.
Tri Thức là Sức Mạnh, Tri thức không của riêng ai, hãy chia sẻ nó!

Recent posts